Thursday, July 6, 2017

Chia sẻ 24 theme hosting miễn phí cực đẹp

Ở bài chia sẻ rất lâu trước đây, mình có hướng dẫn các bạn cách đăng ký, sử dụng Reseller Hosting. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bộ 24 theme wordpress hosting để làm website bán hosting tuyệt đẹp

1. SquareHost

2. Smart Hosting

3. Simply Elegant

4. Simplistic

5. Simple Honeycomb

6. Pro Hosting


7. PHP Hosting

Live Preview   |   Download 

8. Optimum Hosting

9. HostPress

10. Hosting Zen

11. Hosting Easy

12. Hosting Deluxe

13. Fresh Looks

14. FeatureHosting

15. Easy Flow

16. Contrast

17. Concept View

18. Cloud Servers

Live Preview   |    Download 

19. CloudHost

20. Clean Style

21. New Evolution

22. New Aurora

23. Business Satellite

24. Next Level

Link dự phòng cho cả bộ: Tải về